Telefon nr. 4619 4310
Assenløsevej 93 – 4130 Viby Sjælland

 

Hvis du har fået et stenslag i din bilrude, traktor, eller trænger din båd til nye ruder så ring til os på
Dåstrup Glas tlf. 46 19 43 10
eller kom forbi, så vi kan se om du skal have en ny bilrude i din bil eller vi kan reparerer stenslaget med det samme, skal du have en ny bilrude kan vi lave det fra dag til dag!

Autoglas – for miljø med sikkerhed!

Dåstrup Glas A/S autoglarmester, er KS 2000 certificeret og dermed underlagt KFA kontrolordningen KS2000 certificeringen omfatter:
  • Værkstedet, hvor arbejdet udføres
  • Personer, der udfører arbejdet
  • Produkterne, der anvendes til arbejdet
  • Udannelse og efteruddannelse

KFA er kontrolordningen for autoruder, som gennemfører kvalitetscertificering efter KS2000 systemet. KS2000 systemet er et kvalitetssystem specielt til autobranchen.

Certificeringsnævnet består af repræsentanter fra FDM, Statens Bilinspektion, Forsikring og Pension, Dansk Autoglas, BST, FSO, Glarmesterskolen ved Holbæk og Silkeborg Teknisk Skole. Automobil Teknisk Institut står for selve certificeringen.

Rust:
Når man udtager en bilrude, er der risiko for at lave små ridser i karrosseriet under ruden.

Det er vigtigt, at disse skader bliver behandlet korrekt for at hindre, at de udvikler sig til rustskader.

Hvis der konstateres rust bag ruden, så er det uhyre vigtigt, at rustangrebet behandles korrekt, så det ikke breder sig.


Sikkerhed:

Forruden er en del af bilens sikkerhed.

Hvis du kommer ud for et uheld, er det uhyre vigtigt at forruden ikke slipper eller falder ud.
Hvis den gør det, kan bilens tag risikere at blive trykket ned.
Dette kan gøre forskellen mellem liv og død.

Hvis autorudearbejdet ikke er udført korrekt, sættes din sikkerhed over styr!

Dåstrup Glas A/S autoglarmester, udfører autorudearbejdet efter retningslinier udstukket af KFA kontrolordningen – din garanti for din sikkerhed.

Reperationszoner:


Områder hvor stenslag kan repareres!

Zone    Område     Tilladt reparation
A    Synsfelt foran fører     Skader med max diameter 10 mm*
B    Viskerområdet i førersiden     Skader med max diameter 15 mm
C    Viskerområdet i passagersiden     Skader med max diameter 25 mm
D    Øvrige rude areal     Skader med max diameter 40 mm
* Reparationer i synsfelt A frarådes, fordi reparationer her kan forringe den optiske kvalitet i
forruden og dermed repræsentere en fare for trafiksikkerheden.

To reparationer, der sidder tættere på hinanden end 100 mm, tillades ikke.